Belasting betalen in buitenland; wat u daarover moet weten

Evenals in Nederland, moet u in Spanje belasting betalen. Daar gelden echter andere regels. In Spanje zit aangifte doen, belastingtechnisch anders in elkaar. U dient dan ook rekening te houden met de volgende punten.

Resident of niet-resident
Net als zijn Nederlandse collega, maakt de Spaanse fiscus onderscheid tussen fiscaal ingezetene (resident) en niet fis-caal ingezetene (niet-resident). U bent fiscaal ingezetene wanneer u meer dan 183 dagen per jaar aantoonbaar in Spanje verblijft. Verblijft u minder lang in Spanje, maar kunt u aantonen dat het middelpunt van uw leven zich in Spanje afspeelt, dan wordt u ook als resident beschouwd.

Hoeveel belastingen betalen?
Vindt de Spaanse fiscus dat u fiscaal resident bent dan moet  u niet alleen over uw vermogen in Spanje, maar ook over uw vermogen in de rest van de wereld belasting betalen. U zou dan zowel aan de Nederlandse als aan de Spaanse schatkist belasting moeten betalen over uw vermogen in Nederland. De Nederlandse overheid heeft echter een verdrag met Spanje gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. Dit betekent dat u minder belasting aan Spanje hoeft te betalen over uw vermogen in het buitenland.

Spanje hypotheek
U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de Nederlandse regelgeving. In dat geval kiest u voor de volgende regeling: ‘Nederlands belastingplichtig over wereldinkomen en -vermogen’. U krijgt dan onder meer hypotheekrenteaftrek over uw onroerend goed in Spanje. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een Nederlands inkomen hebben.

Bouwgrond kopen in buitenland
Als u bouwgrond in Spanje koopt, heeft dit consequenties voor de belasting die u daarover moet betalen. U moet dan de zogenaamde IVA-belasting betalen; Impuesto sobre el Valor Añadido, ofwel belasting over de toegevoegde waarde. Koopt u in Spanje bouwgrond zonder opstal, dan betaalt u 18%  aan IVA belasting.

Recreatiewoning is specialist in de verhuur en verkoop van woningen in het buitenland. Wilt u een vakantiehuis verhuren of een vakantiehuis kopen? Op de website treft u het woningaanbod uit diverse Europese landen.

Dit bericht werd geplaatst in Recreatiewoningen. Bookmark de permalink .